ОФІЦІЙНІ УМОВИ ТА ПРАВИЛА

ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ «Реферальна Програма ПІРЕУС БАНК»

28.12.2021р., м.Київ, Україна

1. Основні положення
1.1. Даний документ є Офіційними Правилами рекламної акції «Реферальна Програма ПІРЕУС БАНК» (в подальшому - Правила), що проводиться на замовлення АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» і присвячена стимулюванню клієнтів (учасників Акції) до рекомендацій послуг і продуктів Замовника іншим потенційним клієнтам, згідно п.1.5 даних Правил.
1.2. Замовником Акції є акціонерне товариство «ПІРЕУС БАНК МКБ» (далі – Банк або Замовник). Адреса: Україна, 04119, м. Київ, вул. Білоруська, 11.
1.3 Виконавцем Акції є ТОВ «СЕЙЛЗ МАРАФОН» (далі – Виконавець). Адреса місцезнаходження Виконавця: Україна, 04071, м. Київ, вул. Дегтярна, 7, офіс 41. Для проведення Акції Банк та/або Виконавець мають право залучати третіх осіб.
1.4. Замовник та Виконавець можуть використовувати для інформування потенційних і діючих учасників Акції альфанумеричне ім’я: PiraeusBank.
1.5. Послуга (продукт) Банку, що просувається в рамках даної Акції: дебетова банківська картка WINcard від АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», що доступна лише новим клієнтам АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».
2. Період проведення Акції: з 28 грудня 2021 року до 31 грудня 2022 року включно (надалі – «Строк проведення Акції», «Період Акції» або «Тривалість Акції»). Період проведення Акції може бути змінений одноосібним рішенням Замовника, із обов’язковим внесенням змін до даних Правил.
3. Учасники Акції
3.1. В Акції можуть брати участь дієздатні повнолітні громадяни України і інші особи, які мають посвідку на постійне проживання в Україні, які відповідають переліченим нижче критеріям:
- є запрошені Виконавцем до участі у Акції через персональне повідомлення СМС або повідомлення Viber, згідно бази даних клієнтів Банка, та/або:
- отримали від іншого учасника Акції запрошення долучитись до кола клієнтів Банка на особливих, вигідних умовах, через канали мобільного зв’язку, соціальні мережі або електронну пошту, на які (запрошення) Виконавець і Замовник Акції не впливають безпосередньо, та:
- повністю погоджуються з Правилами (надалі – «Учасники Акції»).
3.2. Учасниками Акції не визнаються та не мають права брати в ній участь особи, які не відповідають вимогам п. 3.1. даних Правил.
3.3. Виконавець Акції і Банк не беруть на себе жодних зобов’язань щодо того, що будь-який клієнт чи користувач послуг Банка обов’язково буде залучений до Акції. Також Виконавець Акції і Банк не зобов’язуються включити всіх бажаючих до числа Учасників Акції за їх бажанням.
4. Умови участі в Акції
Для здобуття права на отримання Подарунків Акції Учаснику необхідно протягом періоду Акції (п. 2. даних Правил):
4.1. Для осіб, що рекомендують послуги і продукти Банку (надалі - Реферери):
- отримати від Банку або Виконавця електронне повідомлення, що містить реферальне посилання (індівідуальне для кожного Реферера), що адесовано саме цій особі.
- відправити рекомендацію конкретної послуги або продукту Банку згідно п.1.5 даних Правил особі (особам), що на даний момент не є клієнтом Банку, через спеціальний інтерфейс Реферера у мобільному телефоні у вигляді реферального посилання (індівідуального для кожного Реферера).
- за можливісттю, сприяти тому, щоб запрошена ним особа прийняла позитивне рішення про відкриття банківського продукту, що зазначений в п.1.5 даних Правил. Запрошена особа має заповнити форму (анкету) на відкриття даного банківського продукту, обов'язково перейшовши по реферальному посиланню, що вона отримала від даного Реферера.
- отримати від Виконавця або Банку підтвердження через повідомлення СМС або повідомлення Viber, що запрошена ним особа фактично надбала (отримала) банківський продукт, що зазначений в п.1.5 даних Правил. Фактичне надбання (отримання) банківського продукту, що зазначений в п.1.5 даних Правил, запрошеною особою є необхідною умовою виконання умов Акції.
4.2. Для нових клієнтів Банку, що отримали рекомендацію щодо послуги/ продукту Банку (надалі - Реферали):
- отримати рекомендацію конкретної послуги або продукту Банку згідно п.1.5 даних Правил від щонайменше однієї особи – Реферера, у мобільному телефоні у вигляді реферального посилання (індівідуального для кожного Реферера).
- заповнити форму (анкету) на відкриття даного банківського продукту, обов'язково перейшовши по реферальному посиланню, що отримно від Реферера.
- фактично надбати (отримати) банківський продукт, що зазначений в п.1.5 даних Правил. Фактичне надбання (отримання) банківського продукту, що зазначений в п.1.5 даних Правил, запрошеною особою є необхідною умовою виконання умов Акції як для Реферера, так і для Реферала.
- отримати від Виконавця або Банку підтвердження повідомлення через СМС або повідомлення Viber, що Правила Акції фактично виконано даним Участником.
5. Подарунки Акції
5.1. В якості Подарунків Акції виступає гарантована Виконавцем і Замовником можливість учасника (Реферера і Реферала), що повністтю виконали умови Акції, отримати винагороду: електроний подарунковий сертифікат однієї з великих роздрібних мереж в Україні, на вибір кожного участника з поміж кола мереж – партнерів Акції, номіналом 200 грн (Двісті гривень 00 коп.). Загальна кількість гарантованих Подарунків не є штучно обмеженою і відповідає кількості учасників Акції, що повністтю виконали умови Акції.
5.2. Виконавець виступає податковим агентом Учасника Акції при врученні подарунків та здійснює оподаткування вартості Подарунків Акції відповідно до вимог чинного законодавства України.
6. Порядок визначення Учасників Акції, які здобули право на отримання Подарунків Акції:
6.1. Визначення Учасників Акції, які здобули право на отримання Подарунків Акції проводиться Виконавцем у співробітництві із Банком наступним чином:
6.1.1. Щотижня, не пізніше 2 робочих днів з моменту закінчення звітного тижня, в якому певні Участники повністтю виконали умови Акції, Банк надає Виконавцю перелік номерів мобільних телефонів Учасників Акції, які здобули право на Подарунок (згідно п. 4 даних Правил) у форматі 380 (без пробілів та інших розділових знаків; кожен номер має бути з нового рядка в форматі XLS або tхt) (надалі – Номери мобільних телефонів).
6.1.2. Дані переліки формуються наступним чином: Банк шляхом співставлення відомостей з Бази даних клієнтів Банку за період Акції визначає Учасників Акції, які повністтю виконали умови Акції протягом звітного тижня, із урахуванням вимог п. 4 даних Правил.
6.1.3. Протягом 1 робочого дня після отримання переліку номерів учасників, що отримали право на Подарунки, Виконавець і Банк затверджують остаточний список учасників Акції для винагородження.
6.1.4. Протягом 2 робочих днів із моменту затвердження списку учасників для винагородження, Виконавець надсилає учасникам, що здобули право на отримання Подарунків Акції, повідомлення електроними каналами зв’язку (повідомлення СМС, або повідомлення Viber, або т.і.) про винагороду даного участника згідно п. 5 даних Правил.
6.2. Отримання Учасником права на отримання Подарунків Акції не впливає на можливість даного учасника на отримання всіх наступних Подарунків Акції згідно даних Правил.
6.3. Виконавець і Банк гарантують об’єктивність при визначенні Учасників Акції, які здобули право на отримання Подарунків Акції. Рішення Виконавця щодо визначення списку Переможців є остаточним і оскарженню не підлягає.
7. Порядок отримання Подарунків Акції
7.1. Виконавець Акції і Банк гарантують надіслання всім учасникам Акції, що здобули право на Подарунок, повідомлення яке вміщує ваучер (цифровий код) на отримання винагороди, який Учасник має обміняти на подарунок згідно п. 5 даних Правил за допомогою спеціальної електронної форми, посилання на яку також є у повідомленні.
7.2. Учасники, які були визначені у встановленому цими Правилами порядку Учасниками Акції та здобули право на отримання Подарунків Акції, але з причини несправності роботи мобільного телефону або з інших причин, незалежних від Виконавця, Банка та/або залучених ним осіб, не могли/не можуть бути повідомленні про умови отримання Подарунків Акції, автоматично втрачають право на отримання Подарунків Акції.
7.3. У разі відсутності в Учасників Акції, які здобули право на отримання Подарунків Акції, можливості скористатися Подарунком Акції з будь-яких особистих причин в строки, передбачені даними Правилами, Виконавець та/або Банк не сплачують жодних компенсацій, пов’язаних з такою неможливістю використання Подарунка Акції.
7.4. Виконавець та/або Банк звільняється від будь-якої відповідальності щодо Подарунків Акції після їх одержання Учасниками Акції, які здобули право на отримання Подарунків Акції.
7.5. Виконавець та/або Банк не несуть відповідальності за технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Акції, роботу операторів зв’язку, будь-які помилки операторів зв’язку, внаслідок яких Учасники Акції не були повідомлені або були несвоєчасно повідомлені про право на отримання Подарунків Акції.
7.6. Виконавець/ Банк не несуть жодної відповідальності за достовірність інформації, наданої Учасниками Акції, в т.ч. інформації щодо контактів з ними. Якщо будь-який Учасник Акції, визначений Учасником Акції, що здобув право на Подарунки Акції, із будь-яких причин, що не залежать від Виконавця та/або Банка (в тому числі, якщо номер телефону або інша інформація про Учасника Акції була змінена, або була вказана невірно та/або нерозбірливо та інше), не має можливості отримати Подарунок Акції, такий Учасник Акції не матиме права на отримання жодних компенсацій або інших виплат від Виконавця/Банка.
7.7. Виконавець/Банк не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції, які здобули право на Подарунки Акції, і прав на одержання Подарунків Акції. Виконавець/Банк не беруть на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.
7.8. Виконавець/Банк та залучені ними треті особи не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Виконавця/Банка/залучених ними третіх осіб обставини.
7.9. Виконавець/Банк не відповідають за будь-які витрати Учасників Акції, пов’язані з отриманням та подальшим використанням Подарунків Акції.
8. Порядок і спосіб інформування про умови Акції
8.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється шляхом розміщення даних офіційних Правил на веб-сторінці Акції: https://www.piraeusbank.ua/ua/bank_news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=1893 і на Інтернет-сайті Банку: https://www.piraeusbank.ua/
8.2. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені рішенням Замовника Акції протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження й оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту оприлюднення їх у спосіб, передбачений п. 8.1. Правил, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/ доповненнями до цих Правил та умов.
9. Інші умови
9.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну та безумовну згоду Учасника Акції з цими Правилами. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Виконавця/ Банка будь-якої компенсації.
9.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Банком.

Зв`яжіться з нами у випадку виникнення додаткових питань.


+38 (044) 333 30 62

info@winagoroda.com.ua

щоденно з 9:00 до 19:00 без вихідних

Made on
Tilda